Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 20, št. 1, junij 2009 : 43-52

(Članki)
UDK: 71:316.47-053.6
doi: 10.5379/urbani-izziv-2009-20-01-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Špela VEROVŠEK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
spela.verovsek@fa.uni-lj.si

Matevž JUVANČIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
matevz.juvancic@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Prepoznavanje prostorskih kvalitet med mladostniki

 

Povzetek

Prispevek obravnava odnos do kulturnih in naravnih kvalitet prostora pri populaciji, ki končuje osnovnošolsko izobraževanje. Prepozmavanje prostorskih vrednoti lahko štejemo tudi med tiste veščine aktivnega prebivalstva, ki so temeljne za premišljeno delovanje v bivalnem in funkcionalnemu prostoru posameznika. Hkrati je za prostorske stroke koristen tudi vpogled v prostorski vrednostni sistem prihodnjih potencialnih investitorjev. Predstavljeni so rezultati raziskave o pojmovanju kvalitet prostora vzorčne populacije (N=188) štirih osnovnih šol. V povezavi z drugimi raziskavami s tega področja ugotavljamo načelno prepoznavanje kvalitet prostora s strani mladostnikov, vendar hkrati tudi omejeno zmožnost prenosa tega vednja v njihovo lokalno bivalno okolje. Sklepamo lahko o njihovem slabem poznavanju vzorčno-posledičnih razmerij pri posameznih procesih. V naravnem in oblikovnem prostoru. Vzrok za pomanjkljivo uresničevanje trajnostnega vedenja mladostnikov na ravni lokalnega bivalnega prostora. Pripisujemo predvsem vplivom domačega socialnega okolja. Iz površinskega zavedanja kvalitet in ranljivosti prostora (grajenega in naravnega) lahko sklepamo tudi o pomanjkljivih in nehokerentnih učnih vsebinah v procesu splošnega izobraževanja. Rešitve vidimo v dopolnjevanju učnih metod in tehnik ter premišljeno zastavljenih učnih ciljih, ki bi jih povezali v bolj življenjsko in logično celoto.

 

Ključne besede

prostorske vrednote, kvalitete prostora, mladostniki, grajeno okolje, trajnostni razvoj

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top