Search
en-USsl-SI

Priprava prispevkov

Prispevki morajo biti pripravljeni v skladu z navodili za avtorje. Uredništvo ima pravico, da prispevkov, ki niso v celoti pripravljeni v skladu z navodili za objavo v reviji Urbani izziv, ne sprejeme v recenzentski postopek oziroma objavo. Uredništvo sprejema le zelo kakovostne znanstvene članke, ki so po sistemu COBISS opredeljeni kot izvirni znanstveni članek (1.01), pregledni znanstveni članek (1.02), kratki znanstveni članek (1.03) in recenzija (1.19).

 

- Navodila za avtorje pdf.

Navodila za avtorje so last Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in so avtorska zaščitena.

 

Pri pripravi prispevkov so avtorjem lahko v pomoč:

  • vzorec za tehnično oblikovanje znanstvenega članka word,
  • primer izvirnega znanstvenega članka (COBISS-oznaka 1.01) − primer 1 (pdf), primer 2 (pdf),
  • opredelitev znanstvenih člankov po kategorizaciji COBISS pdf,
  • obrazec za recenzije word.

Sprejemanje prispevkov

Uredništvo sprejema prispevke za objavo v reviji Urbani izziv vse leto. Avtorji morajo prispevke poslati na elektronski naslov uredništva.

Skupaj s prispevki morajo avtorji na isti elektronski naslov poslati tudi izpolnjeno prijavnico, s katero prijavijo prispevek za objavo v reviji Urbani izziv in s katero potrdijo, da se strinjajo s pravili objavljanja v reviji Urbani izziv, ki so navedena v Navodilih za avtorje za pripravo prispevkov v reviji Urbani izziv. Prijavnica nadomešča spremni dopis in avtorsko pogodbo.

 

- Prijavnica članka (word)

 

Stil za citiranje

V primeru, da uporabljate katerega od programov za navajanje virov in literature (npr. Zotero, Mendeley, Endnote), lahko v program uvozite datoteko s stilom citiranja, ki ustreza navodilom za revijo Urbani izziv. Na voljo sta Slovenska in angleška različica: urbani-izziv.csl in urbani-izziv-en.csl Več informacij glede namestitve stilov je na voljo tukaj. Uporaba je dovoljena v skladu z licenco CC BY SA 3.0 .

Kljub našemu trudu pri izdelavi stila, se lahko pojavijo kakšne napake, zato pred oddajo članka priporočamo, da preverite, če sprotno navajanje in seznam literature ustrezata navodilom za navajanje virov in literature revije Urbani izziv. Če odkrijete večje nepravilnosti, nas o tem prosim obvestite.

 

- Slovenska in angleška različica v ZIP datoteki

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top