Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 20, št. 1, junij 2009 : 96-104

(Članki)
UDK: 338.483.13:72
doi: 10.5379/urbani-izziv-2009-20-01-009

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Simon PETROVČIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
simon.petrovcic@fa.uni-lj.si

David KOREN

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
david.koren@fa.uni-lj.si

Vojko KILAR

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
vojko.kilar@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Možnosti uporabe potresne izolacije iz elastomernih ležišč za varstvo kulturne dediščine

 

Povzetek

/V članku so na kratko prikazane možnosti za uporabo potresne izolacije iz elastomernih ležišč pri varstvu objektov arhitekturne dediščine. V prvem delu članka so za ponazoritev prikazani nekateri primeri uporabe izolacije v svetu ter analiza smernic za ohranjanje in upravljanje kulturne dediščine, ki jih podajajo nekatere listine in mednarodne resolucije o varovanju spomenikov ter jih je treba upoštevati pri projektiranju potresne izolacije kulturnega spomenika. V splošnem morajo posegi v objekte kulturne dediščine, s katerimi lahko povečamo potresno varnost, v čim manjši meri vplivati na lep videz in funkcionalnost objekta. V drugem delu članka so podane splošne zahteve za projektiranje elastomernih ležišč in nekoliko podrobnejša analiza posebnih zahtev, ki vplivajo na projektiranje izolacijskega sistema. Podrobneje je prikazana analiza vpliva vitkosti objekta na izbiro izolacije, ki preprečuje nastop nateznih napetosti v ležiščih oziroma prevrnitev izoliranega objekta. Konec članka prinaša prikaz izračunanih maksimalnih razmerij višine proti širini objekta, ki ga je ob upoštevanju nevarnosti prevrnitve še mogoče postaviti na izolatorje na tleh, ki so različne kvalitete. Maksimalna razmerja med višino in širino objekta so izračunana tudi za 5 skaliranih potresnih zapisov za potres leta 1998 v Posočju.

 

Ključne besede

: kulturna dediščina, arhitekturni spomeniki, potresna izolacija, elastomerna ležišča, potresna varnost, ukrepi za povečanje potresne varnosti

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top