Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 1, junij 2004 : 5–12

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-01-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Milena HAZLER-PAPIČ

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, Ljubljana, Slovenija
milena.hazler-papic@gov.si

 

Naslov članka

Poselitev kot prostorski sistem in predmet obravnave v prostorskem načrtovanju – osnovni pojmi

 

Povzetek

Ob izteku veljave planskih aktov države in občin za obdobje od leta 1984 do leta 2000 (2004) je pozornost usmerjena na spremembe na področju usmerjanja razvoja poselitve, kakor jih prinaša novi zakon o urejanju prostora. Primerjava nove terminologije z že uveljavljeno ne kaže bistvenega izboljšanja. Nekateri novo predloženi pojmi so v že uveljavljeno pojmovno polje vnesli nepotrebno zmedo. Izostala je opredelitev poselitvenega sistema kot prostorske sestavine, kar kaže na njeno pomanjkljivo, necelovito obravnavo. Za ustrezne pojmovne opredelitve na področju poselitve je potrebno le-to spoznavati kot sistem, ki je ob tem tudi samostojno resorno področje. Načrtovanje razvoja poselitve in njeno vključevanje v prostorski planski proces sta pri tem samo dva od vidikov njene obravnave. Prispevek prinaša osnovno analizo prostorskega poselitvenega sistema in s tem povezan predlog pojmovnih oznak.

 

Ključne besede

poselitev, terminologija, prostorski planski proces, resor, prostorski sistem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top