Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 2, december 2002 : 26–33

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-02-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maja SIMONETI

Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Slovenija
maja.simoneti@luz.si

Karla JANKOVIČ

Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Slovenija
karla.jankovic@luz.si

Darja MATJAŠEC

Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Slovenija
darja.matjasec@luz.si

 

Naslov članka

Mesto na robu krajinskega parka: prevrednotenje odnosa do barjanskega dela mestne občine kot izhodišče za prenovo in razvoj južnega dela Ljubljane

 

Povzetek

Prispevek odpira razpravo o razvoju mesta na stiku z Ljubljanskim barjem. Južna obvoznica je prekinila postopni prehod mesta v zaledje in južno preddverje je ostalo pozabljeno. Odgovori na vprašanja o prihodnosti razvoja tega dela so v prispevku podani na treh ravneh. Na prvi so opredeljena strateška izhodišča, ki naj bi vodila razvoj mesta v krajinskem parku. Izpostavljen je pomen sodelovanja z drugimi občinami kot pogoj za uravnotežen razvoj. Na drugi ravni so odprta vprašanja funkcionalnega in vsebinskega zaokroževanja južnega roba mesta. V zadnjem delu je predstavljen predlog za zasnovo novega mestnega rekreacijskega parka, ki je povezan s pobudo za prevrednotenje odnosa do barjanskega dela mestne občine. Vse ureditve se podredijo aktivni preobrazbi na podlagi dolgoročnega razvojnega scenarija z vgrajenimi varovalnimi in nadzornimi mehanizmi.

 

Ključne besede

Ljubljana, barje, Ljubljansko barje, krajinski park, mestni park, prosti čas rekreacija, varstvo narave

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top