Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 1, junij 2002 : 82–89

(Metode in tehnike)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-01-011

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Barbara Goličnik

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
barbara.golicnik@uirs.si

Catherine Ward-Thompson

University of Edinburgh, Edinburgh College of Art, Edinburg, Velika Britanija
c.ward-thompson@eca.ac.uk

 

Naslov članka

Opazovanje in vedenjski zemljevidi: metoda raziskovanja javnega odprtega prostora v mestu

 

Povzetek

Prispevek je posvečen eni izmed znanstvenih metod, vključenih v trenutno raziskavo o uspešnosti javnih odprtih prostorov v mestu pri zagotavljanju raznovrstnih potreb mestnega prebivalstva glede na osnovne prostorske razsežnosti posameznih prvin mestne krajine. Namen je predstaviti opazovanje in vedenjske zemljevide, znanstvenoraziskovalni tehniki na področju raziskav o odnosih med okoljem in njegovimi uporabniki. Bechtel in sodelavci opazovanje definirajo kot metodo, opredeljeno s petimi parametri: vedenje, okolje, čas, opazovalec in zapis opazovanja. Vedenjski zemljevid je pripomoček oziroma orodje za zapis vedenja ljudi v določenem okolju. Obe tehniki sta bili uporabljeni v omenjeni raziskavi o javnih odprtih prostorih v mestu, na primeru Edinburgha. Ker je omenjena raziskava še v teku, prispevek ne komentira rezultatov, ampak se omejuje zgolj na metodološki pristop v preučevanju javnega mestnega odprtega prostora. Ta je obravnavan kot kompleksen pojav, ki ga določa vzajemni odnos prostorskih razsežnosti in meril človeka. Uvodno poglavje prispevka zato na kratko omenja bistvene odnose med prostori, rabo in uporabniki.

 

Ključne besede

Edinburg, odprti javen prostor mesta, vedenjski zemljevid

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top