Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 33, št. 1, junij 2022 : 5-16

(Članki)
UDK: 711.434:502.131.1(574)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2022-33-01-01

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Gulnara Nyussupova

Al-Farabijeva kazahstanska nacionalna univerza, Fakulteta za geografijo in okoljske študije, Oddelek za geografijo, upravljanje zemljišč in kataster, Almaty, Kazahstan
gulnara.nyusupova@kaznu.kz

Laura Kenespayeva

Al-Farabijeva kazahstanska nacionalna univerza, Fakulteta za geografijo in okoljske študije, Oddelek za geografijo, upravljanje zemljišč in kataster, Almaty, Kazahstan
laura.kenespaeva81@gmail.com

Damira Tazhiyeva

Al-Farabijeva kazahstanska nacionalna univerza, Fakulteta za geografijo in okoljske študije, Oddelek za geografijo, upravljanje zemljišč in kataster, Almaty, Kazahstan
damira.tazhiyeva@gmail.com

Madiyar Kadylbekov

Al-Farabijeva kazahstanska nacionalna univerza, Fakulteta za geografijo in okoljske študije, Oddelek za geografijo, upravljanje zemljišč in kataster, Almaty, Kazahstan
madiar_kadilbekov@inbox.ru

 

Naslov članka

Proučevanje trajnostnega razvoja mest: primer večjih mest v Kazahstanu

 

Povzetek

Ugotavljanje primerjalne ravni trajnostnega razvoja mest ima pomembno vlogo pri oblikovanju njihove trajnostne prihodnosti. V članku avtorji na podlagi geografske podatkovne baze, izdelane ob podpori geografskega informacijskega sistema, proučujejo trajnostni razvoj 17 največjih mest v Kazahstanu med letoma 2007 in 2019. Izsledki njihove raziskave kažejo, da nobeno od proučevanih mest ni doseglo stopnje trajnostnega razvoja, ki bi bila po indeksu trajnostnega razvoja mest enaka ali višja od 0,750, hkrati pa nobeno ni doseglo stopnje razvoja, nižje od 0,300. Vseh 17 mest so zato avtorji ocenili kot zmerno trajnostne. V prihodnjih raziskavah bodo proučevali, kako lahko še izboljšajo sistem proučevanja trajnostnosti mest v Kazahstanu

 

Ključne besede

trajnostni razvoj mest, geografska podatkovna baza, kazalniki trajnostnega razvoja, indeks trajnostnega razvoja mest, Kazahstan

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top