Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 29, št. 2, december 2018 : 49-63

(Članki)
UDK: 711.16:910.2
doi: 10.5379/urbani-izziv-2018-29-02-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Barbara GOLIČNIK MARUŠIĆ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
barbara.golicnik-marusic@uirs.si

Sergeja PRAPER GULIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
sergeja.praper@uirs.si

 

Naslov članka

Razvoj uporabniškega modula: prispevek k poplavno vzdržnemu prostorskemu načrtovanju

 

Povzetek

Članek v kontekstu trajnostnega poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja obravnava vlogo in pomen poznavanja vprašanj, povezanih z uporabniki prostora. Predstavlja koncept in metodološki razvoj tako imenovanega uporabniškega modula, enega od treh modulov modela celovitega sistema poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja. Na podlagi analiz dnevnih rutin izbranega uporabniškega profila, ki temeljijo na metodi vedenjskih zemljevidov, v kontekstu analiz modeliranja visokih voda obravnava drobne, a pomembne, podatke. S tem umešča poznavanje dinamike vsakdanjega življenja v poplavno modeliranje in poplavno vzdržno načrtovanje, ki pa običajno temelji na masovnih podatkih. Tako osnovan uporabniški modul je bil preizkušan in proučevan na testnem pilotnem območju, Planinskem polju. To je tipično kraško prelivno polje, ki je pogosto poplavljeno. Prispevek prinaša nov pristop, ki temelji na poznavanju delovanja uporabnika v prostoru in odpira nove vidike poplavno vzdržnega ali varnega prostorskega načrtovanja.

 

Ključne besede

integralno modeliranje, uporabniški pristop, prostorsko načrtovanje, poplava, vedenjski zemljevid

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top