Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 27, št. 2, 2016

Kazalo

SlikeUrbani izziv Leto 27, št. 2, december 2016 : 29–40

(Članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2016-27-02-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Richard SENDI

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
richard.sendi@uirs.si

 

Naslov članka

Je zasebni najemni sektor v Sloveniji zaželen? : Proučitev vloge države pri njegovem razvoju

 

Povzetek

Zasebni najemni sektor (ZNS) v Sloveniji vse od konca druge svetovne vojne deluje brez uradnega priznanja in podpore vladne politike. V članku so proučeni razlogi, zaradi katerih pristojne državne ustanove ta sektor vztrajno zapostavljajo. Avtor v razpravi najprej na kratko pregleda razvoj državne stanovanjske politike, ki je vse od obsežnih stanovanjskih reform v začetku 90. let 20. stoletja globoko zakoreninjena v filozofijo »pristopa omogočanja«. Na podlagi izsledkov ankete, opravljene med ključnimi državnimi ustanovami, odgovornimi za stanovanjsko oskrbo, je proučena vloga države pri razvoju zasebnega najemnega sektorja po letu 1991, ko je Slovenija uvedla sistem tržnega gospodarstva. Odgovori anketirancev sicer kažejo, da se proučevane državne ustanove na splošno zavedajo vseh pomanjkljivosti trenutnega zasebnega najemnega sektorja, vendar do zdaj še niso resno podprle njegovega razvoja. Avtor zato sklepa, da lahko dejstvo, da potrebni ukrepi, ki bi podprli razvoj in formalno delovanje zasebnega najemnega sektorja, še niso bili sprejeti, pripišemo nenaklonjenosti oblikovalcev politike do tega sektorja.

 

Ključne besede

zasebni najemni sektor, struktura pravic do posesti stanovanja, stanovanjska politika, načelo omogočanja, državne ustanove, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top