Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 27, št. 2, december 2016 : 14–28

(Članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2016-27-02-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tamás EGEDY

Geographical Institute, Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budimpešta, Madžarska
ege6727@mail.iif.hu

Annamária UZZOLI

Institute for Regional Studies, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budimpešta, Madžarska
uzzoli@rkk.hu

 

Naslov članka

Mesta kot ključ do preživetja? : vpliv gospodarske krize na neenakosti v zdravju z vidika brezposelnosti in pričakovane življenjske dobe na Madžarskem

 

Povzetek

Avtorja v članku obravnavata prostorsko razsežnost neenakosti v zdravju na Madžarskem na podlagi povezave med brezposelnostjo in pričakovano življenjsko dobo na državni ravni ter vse do ravni mikroregij in naselij, pri čemer je poseben poudarek na mestih. Poudarjata povezavo med brezposelnostjo in povprečno pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu na podlagi regionalnih statističnih podatkovnih baz, poleg tega predstavita tudi ugotovitve kvantitativnih vprašalnikov (n = 545) in kvalitativnih poglobljenih intervjujev (n = 26). Na tej podlagi obravnavata vpliv gospodarske krize na prebivalstvo večjih madžarskih mest. Povezava med brezposelnostjo in pričakovano življenjsko dobo se v času krize poveča. Izsledki avtorjev kažejo, da sta položaj na trgu dela in raven prihodkov pomembna z vidika zdravja, raven in rast obstoječih družbenih in zdravstvenih neenakosti pa povečata tudi vpliv gospodarske krize na zdravje ljudi. Na Madžarskem neposredni vplivi gospodarske krize na neenakosti v zdravju še povečujejo regionalne razlike. Mesta lahko uravnovesijo neugodne vplive krize na zdravje in uspešno prispevajo k zniževanju neenakosti v zdravju.

 

Ključne besede

neenakosti v zdravju, gospodarska kriza, brezposelnost, pričakovana življenjska doba, mikroregije in mesta, Madžarska

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top