Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 27, št. 2, december 2016 : 3–13

(Članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2016-27-02-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Piotr LITYŃSKI

Cracow University of Economics, Department of Regional Economy, Kraków, Poland
litynskp@uek.krakow.pl

 

Naslov članka

Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem

 

Povzetek

V literaturi je nenačrtno širjenje mest zaradi stroškov, ki jih povzroča, ocenjeno kot negativen pojav, vendar so različne raziskave preučevale vpliv nenačrtnega širjenja mest samo na podlagi enega merila (na primer javnih izdatkov ali porabe goriva), namesto da bi uporabile celovitejši pristop. V raziskavah vpliva nenačrtnega širjenja mest na lokalno gospodarstvo s širšega vidika je torej vrzel. Avtor v članku preučuje povezavo med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom, pri čemer za merjenje nenačrtnega širjenja mest uporablja prilagojeno metodo, ki temelji na indeksaciji tovrstnega širjenja. Kot mera lokalnega gospodarstva je uporabljen BDP. Ugotovitve analize so pokazale, da je močnejše nenačrtno širjenje mest povezano z nižjim BDP v občinah. Celo občine s podobnim številom hiš in različno razporeditvijo v prostoru se lahko razlikujejo z vidika ravni lokalnega gospodarstva. Za višjo raven lokalnega gospodarstva bi morala biti zato gostota zgrajenih hiš večja. Sklepne ugotovitve kažejo, da izgube v lokalnem gospodarstvu, ki so posledica kaotične prostorske zgradbe, niso povezane z oddaljenostjo od mesta.

 

Ključne besede

nenačrtno širjenje mest, lokalno gospodarstvo, BDP, korelacija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top