Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 23, št. 1, junij 2012 : 16–24

(Članki)
UDK: 711.4:316.334.52(497.711)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2012-23-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jasna STEFANOVSKA

University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Architecture, Department of Urbanism, Skopje, Makedonija<br>Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija
j.stefanovska@arh.ukim.edu.mk

Janez KOŽELJ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija
janez.kozelj@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Urbanistično načrtovanje in težave tranzicijskega razvoja v Skopju

 

Povzetek

Makedonsko glavno mesto je tako kot številna druga mesta v sosednjih državah doživelo radikalne spremembe, ki so v zadnjih dvajsetih letih in že prej vplivale na urbanistične procese. V zadnjem stoletju se je prebivalstvo Skopja povečalo za več kot desetkrat, družbene spremembe v tem obdobju pa niso vplivale samo na načrtovalske procese, temveč tudi na grajeno tkivo mesta. Posledično so mesto preoblikovale najrazličnejše dinamike. V zadnjih dvajsetih letih je razvoj Skopja zaznamoval dolg in boleč prehod – proces, med katerim se je mesto moralo prilagoditi novim kompleksnim razmeram. Kriza, ki je zajela Skopje, je povzročila slabšo kakovost grajenega okolja in ustvarila plodna tla za špekulativno gradnjo. Postalo je jasno, da urbanistično načrtovanje ne more več delovati kot orodje nadzora in razvoja, katerega glavni cilj je varovati in spodbujati javne interese. V članku so analizirane načrtovalske pobude, sprejete pred 90. leti 20. stoletja in pozneje, pri čemer so opredeljene glavne faze preobrazbe od 90. let naprej, in sicer v skladu s ključno zakonodajo, političnimi dejavniki in z upravnimi odločitvami, ki so prispevali k urbani preobrazbi mesta.

 

Ključne besede

urbanistično načrtovanje, postsocializem, Skopje, tranzicija, urbane preobrazbe

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top