Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 20, št. 2, december 2009 : 65-68

(Recenzije in informacije)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2009-20-02-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Liana GEIDEZIS

BUND-Project Office Green Belt, Nürnberg, Germany
liana.geidezis@bund-naturschutz.de

Melanie KREUTZ

BUND-Project Office Green Belt, Nürnberg, Germany
melanie.kreutz@bund-naturschutz.de

 

Naslov članka

Doživite zeleni pas: ohranjanje narave in ekološki turizem ob nekdanji železni zavesi

 

Povzetek

Ta prispevek se ukvarja s tem, kako mestni prebivalci dojemajo upravljanje okolja in varovanje okolja v narodnih parkih, zlasti v Jugovzhodni Evropi, in kakšen odnos imajo do teh vprašanj. Dejavniki, ki sodobne turiste spodbujajo k obisku narodnih parkov, pogosto niso jasni. Sodobne družboslovne raziskave se jim ne posvečajo dovolj. Zato smo preučili profil in potrebe urbanih obiskovalcev narodnega parka Pelister v Republiki Makedoniji. Zanimalo nas je, v kolikšni meri je njihovo zanimanje za naravne značilnosti območja pristno oziroma površno in simbolno. Izsledki so pokazali, da je zanimanje urbanih obiskovalcev predvsem površno. To razkriva potrebo po razvoju učinkovite strategije za odnos do obiskovalcev, ki bo sestavni del splošnega upravljanja narodnih parkov.

 

Ključne besede

varovanje narave, turizem, narodni parki, Jugovzhodna Evropa, Makedonija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top