Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 20, št. 1, junij 2009 : 68-77

(Članki)
UDK: 711.121:164(497.4-11)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2009-20-01-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jure ZAVRATNIK

Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Ljubljana, Slovenija
jure.zavrtanik@luz.si

Aleš MLAKAR

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
ales_mlakar@siol.net

Marko FATUR

Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Ljubljana, Slovenija
marko.fatur@luz.si

 

Naslov članka

Prostorski vidiki načrtovanja logističnih središč: primer gospodarskega središča Feniks v Posavju

 

Povzetek

Prostorsko načrtovanje logističnih središč izhaja iz posebnih prostorskih in infrastrukturnih zahtev, ki jih pogojujeta obseg in želena pretočnost prometa. Prostorske in okoljske omejitve na običajnih pretovornih lokacijah silijo logistične dejavnosti v iskanje takšnih območij, ki omogočajo nemotene širitve in praktično neomejene prometne tokove. Posledica te težnje je suburbanizacija z vsemi prostorskimi in okoljskimi posledicami. Prispevek, v okviru zavedanja neponovljivosti posamezne lokacije, opozarja na pomen celovitosti in pravočasnosti prostorskega in okoljskega načrtovanja logističnih središč. V tem smislu se oblikovanje prostorskega koncepta, na jasnih prostorskih ciljih, transparentnih analitičnih izhodiščih in ustrezno prostorsko regulacijo, izkazuje kot zahteva prostorskega načrtovanja logističnih središč. Sočasno je, upoštevajoč zapletenost prostorskih ureditev, izpostavljen tudi pomen prostorske kohezije, ki se izraža kot prostorska identiteta, prostorska kakovost in prostorska učinkovitost.

 

Ključne besede

prostorsko načrtovanje, logistična središča, prostorska kohezija, prostorska regulacija, gospodarsko središče Feniks v Posavju

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top