Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 20, št. 1, junij 2009 : 33-42

(Članki)
UDK: 37.016:711-053.2/.6
doi: 10.5379/urbani-izziv-2009-20-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tadeja ZUPANČIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

Tomaž NOVLJAN

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
tomaz.novljan@fa.uni-lj.si

Matevž JUVANČIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
matevz.juvancic@fa.uni-lj.si

Špela VEROVŠEK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
spela.verovsek@fa.uni-lj.si

Maruška ŠUBIC KOVAČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija
msubic@fgg.uni-lj.si

Andreja ISTENIČ STARČIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija
andreja.starcic@siol.net

Matija SVETINA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Ljubljana, Slovenija
m.svetina@ff.uni-lj.si

 

Naslov članka

Konkretizacija pojma trajnostnega prostorskega razvoja za oceno osveščenosti otrok in mladostnikov

 

Povzetek

Prispevek je usmerjen k celovitemu sooblikovanju pogojev za tvorno izobraževanje o učinkovitih, konkretnih prispevkih k trajnostni razvojni usmeritvi, s poudarkom na grajenem okolju oziroma arhitekturi. Opredeljuje vlogo izobraževanja o grajenem okolju oziroroma arhitekturi v konceptu trajnostnega razvoja; določa izhodišča za prilagajanje načinov posredovanja arhitekturnih vsebin ter opredeljuje izobraževalne vsebine in njihove predstavitve glede na razvojne sposobnosti ciljne publike. Predstavlja torej razmislek o opredmetenju pojma trajnostni prostorski razvoj za oceno osveščenosti otrok in mladostnikov o »trajnostnih arhitekturnih« temah ter tudi za ugotavljanje usposobljenosti vzgojiteljev in učiteljev za posredovanje znanja s področja grajenega okolja v povezavi s trajnostnim razvojem. Konkretizacija pomeni izbor in vizualizacijo aktualnih konkretnih pojavov v prostoru za izbrano ciljno publiko – v prispevku so prikazani vzorčni primeri. Prispeva k razvoju »kulturne« dimenzije trajnosti prostorskega razvoja. Prizadevanja vodijo k razvoju vseživljenjskega učenja o arhitekturi ter njenemu vplivu na naš vsakdan in naš jutri.

 

Ključne besede

kulturna trajnost razvoja, arhitektura, grajeno okolje, vseeživljenjsko učenje, otroci in mladostniki

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top