Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 20, št. 1, junij 2009 : 21-32

(Članki)
UDK: 338.482:314(497.4)
doi: 0.5379/urbani-izziv-009-20-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aleksander JAKOŠ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
aleksander.jakos@uirs.si

 

Naslov članka

Načrtovanje, demografija in Slovenija

 

Povzetek

V članku je demografska problematika Slovenije predstavljena kot eden najpomembnejših dejavnikov prihodnjega razvoja Slovenije. Pri nas se še vedno ne zavedamo posledic preteklega demografskega razvoja, ki nas je pripeljal do sedanjega stanja. V Sloveniji se vse bolj podira razmerje med aktivnim in upokojenim prebivalstvom, v korist upokojenih. Ta proces se bo nadaljeval, kajti število upokojitevse bo povečalo predvsem zaradi demografskih razlogov. Glede na sedanjo starostno sestavo prebivalstva lahko v naslednjih trideset letih pričakiujemo močno absolutno povečanje števila starejših prebivalcev in še hitrejšo rast njihovega deleža v tem prebivalstvu. Zaradi daljšanja pričakovanega trajanja se bo posredno še dodatno povečalo število upokojenih prebivalcev. Demografsko pa pomeni večanje števila prebivalcev tudi bistveno višje letno število umrlih in zato močan negativni naravni prirast. Ta bo še izrazitejši zaradi močnega znižanja števila rojstev v zadnjih tridesetih letih. Problem ni več samo nizka rodnost, ampak tudi prehajanje vse manj številčnih generacij žensk v rodno dobo.

 

Ključne besede

demografija, naravni prirast, migracije, demografska politika, prostorsko mačrtovanje, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top