Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 20, št. 1, junij 2009 : 5-20

(Članki)
UDK: 316.466:364-787.52(497.4); 364.65-056.21
doi: 10.5379/urbani-izziv-2009-20-01-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Richard SENDI

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
richard.sendi@uirs.si

Boštjan KERBLER-KEFO

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
bostjan.kerbler@uirs.si

 

Naslov članka

Invalidi in dostopnost: kako uspešni smo v Sloveniji pri odstranjevanju in preprečevanju grajenih in komunikacijskih ovir?

 

Povzetek

Decembra 2008 je bila končana raziskava z naslovom Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir, ki sta jo izvedla Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Raziskavo sta sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije. Glavni namen raziskave je bila izvedba obsežne analize stanja invalidskega varstva v Sloveniji, analizirati dostopnost grajenega okolja, komunikacij in informacij ter ugotoviti, kako se izvajajo ukrepi, ki so bili na državni ravni sprejeti za zagotavljanje invalidom prostega gibanja in socialnega vključevanja. Osrednji del tvorita obsežni anketi, in sicer anketa invalidov posameznikov in anketa predstavnkov najpomembnejših invalidskih organizacij v Sloveniji. Glavna hipoteza pri izvajanju raziskave je bila, da je bilo do sedaj premalo narejenega za uresničevanje pravic invalidov, opredeljenih v različnih dokumentih. Hipotezo smo oblikovali na podlagi pregleda obstoječe literature ter zakonodaje in politik povezanih z invalidi. Rezultati raziskave povsem potrjujejo pravilnost vodilne hipoteze. V prispevku predstavljamo rezultate obeh anket, povzemamo ključne ugotovitve, na koncu pa podajamo nekaj predlogov ukrepov za učinkovitejše uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir.

 

Ključne besede

invalidi, grajene ovire, komunikacijske ovire, gibanje brez ovir, dostopnost, preprečevanje in odstranjevanje ovir

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top