Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 18, št. 1–2, december 2007 : 48–54

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2007-18-01-02-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Srna MANDIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
srna.mandic@fdv.uni-lj.si

 

Naslov članka

Dostopnost stanovanj in stanovanjska politika v Ljubljani: primerjalna perspektiva

 

Povzetek

Članek podaja pregled sodobnih konceptualnih izhodišč za analizo in razumevanje dostopnosti stanovanja v sodobnem slovenskem in evropskem prostoru. Najprej obravnava rezultate »tranzicije«, ki še dandanes določajo neugodni položaj stanovanjske oskrbe v MOL. Sledi pregled pristopov k obravnavi stanovanjske prikrajšanosti v sodobnem evropskem prostoru, zlasti v kontekstu usmeritev evropskih politik. Vprašanje stanovanjske oskrbe in prikrajšanosti umesti tudi v koncept »konstelacije blaginje« in razmerja med državo, trgom in družino kot njenimi ključnimi tvorci; posebej izpostavi pomen sorodstva in njegovo vlogo v stanovanjskih strategijah, ki jih prebivalstvo uporablja v našem prostoru.

 

Ključne besede

stanovanjska oskrba, stanovanjska prikrajšanost, stanovanjske strategije

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top