Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 18, št. 1–2, december 2007 : 40–47

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2007-18-01-02-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Anton PERPAR

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Slovenija
anton.perpar@bf.uni-lj.si

Andrej UDOVČ

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Slovenija
andrej.udovc@bf.uni-lj.si

 

Naslov članka

Kmetijske strokovne podlage za celostno prostorsko načrtovanje – pristop na primeru Mestne občine Koper

 

Povzetek

Spremenjena zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja v letu 2002 (Zakon o urejanju prostora − ZureP) je od kmetijskega in od vseh ostalih sektorjev v prostoru zahtevala smernice oziroma strokovne podlage za nadaljnje sektorsko usklajevanje v postopku priprave občinskega prostorskega načrta. V sklopu priprave prostorskega načrta za Mestno občino Koper so bile tako pripravljene strokovne podlage za kmetijstvo, temu pa je sledila še strategija razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti. V prispevku je predstavljen postopek priprave, ki smo ga pri tem uporabili.

 

Ključne besede

kmetijstvo, kmetijska zemljišča, prostorsko načrtovanje, Mestna občina Koper, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top