Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 18, št. 1–2, december 2007 : 14–21

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2007-18-01-02-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Petra KRAJNER

Domplan, d. d., Kranj, Slovenija
petra.krajner@domplan.si

 

Naslov članka

Elementi, ki vplivajo na kakovost bivanja v odprtem mestnem prostoru

 

Povzetek

Večanje gostote prebivalstva v mestih sili k izgradnji večjega števila objektov, kar gre prepogosto na račun javnih odprtih in zelenih površin. Kakovostno oblikovanih mestnih odprtih prostorov ni le enako, pač pa jih je v razmerju do pozidanih površin vse manj, kar posledično pomeni večanje potreb po odprtih javnih površinah mesta. Gradniki prostora, kot so zelene površine, vodni elementi, naravni materiali, elementi svetlih barv in prostornost odprtih površin, zvišujejo kakovost bivanja v mestih. Ob napovedih povečevanja temperatur v kontekstu globalnega segrevanja bi bilo pričakovati, da se bosta obseg in količina naštetih prvin povečevala, saj bi se na ta način zagotovil tudi zmanjšan vpliv toplotnega otoka v mestu. Zato bi bilo na vseh ravneh urbanističnega načrtovanja potrebno težiti k zagotavljanju vse več površin, namenjenim kakovostno oblikovanim odprtim prostorom.

 

Ključne besede

urbani prostor, mestna krajina, odprte površine, kakovost bivanja, javni prostor, temperatura v mestu

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top