Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 18, št. 1–2, december 2007 : 106–109

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2007-18-01-02-012

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Boštjan KERBLER-KEFO

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
bostjan.kerbler@uirs.si

 

Naslov članka

Nasledstvo na kmetijah kot posledica učinkovanja dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij

 

Povzetek

V prispevku so prikazani najpomembnejši izsledki raziskave, ki smo jo opravili v okviru doktorske disertacije z naslovom Povezanost nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji z njihovo socialnogeografsko strukturo. V uvodu je predstavljen širši okvir in namen raziskave, v nadaljevanju pa so opisani termini, uporabljene metode in tehnike ter ciljna skupina in raziskovalni vzorec. Izsledki si sledijo sistematično in v logičnem zaporedju, sklepi pa vključujejo avtorjeva razmišljanja in njegove opredelitve do rezultatov. V zaključku so podane nekatere načelne rešitve nakazanih problemov. Rešitve zaradi kompleksnosti učinkovanja dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij na nasledstvo na njih niso preproste.

 

Ključne besede

socialna geografija, kmetijstvo, hribovske kmetije, nasledstvo na kmetijah

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top