Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 18, št. 1–2, december 2007 : 101–105

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2007-18-01-02-011

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Irena STRUPEH PAPEŽ

Kaliopa, d. o. o., Ljubljana, Slovenija
irena.strupeh.papez@kaliopa.si

Tomo GLOBOČNIK

Domplan, d. d., Kranj, Slovenija
tomo.globocnik@domplan.si

 

Naslov članka

Koliko vode bo moralo še preteči, da bomo resno pristopili k preventivnim ukrepom obvladovanja poplav?

 

Povzetek

Podivjane vode so se komaj dobro vrnile v svoje struge in že je neprizadeta javnost preprosto pozabila, da se je sploh kaj zgodilo. Mediji so že našli nove aktualne teme za pisanje dramatičnih zgodb, ki »zahtevajo« pozornost bralcev. Največje posledice naravne katastrofe so že odstranjene. Življenje (za večino prebivalcev) spet teče po ustaljenih tirih.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top