Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 18, št. 1–2, december 2007 : 86–100

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2007-18-01-02-010

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Richard SENDI

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
richard.sendi@uirs.si

Maša FILIPOVIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
masa.filipovic@fdv.uni-lj.si

 

Naslov članka

Dejavniki uspešnega upravljanja, vzdrževanja in prenove stanovanj

 

Povzetek

Prenovitvena dela so pomembna za zagotovitev primerne kakovosti bivanja, vplivajo pa tudi na zunanjo podobo bivalnega okolja. Pri tem je uspešnost izvajanja teh dejavnosti odvisna od mnogih dejavnikov. V središču naše analize so razmere v Mestni občini Ljubljana, ki jih analiziramo na podlagi dveh raziskav, narejenih na to temo v zadnjem desetletju. Kot osnovno izhodišče za obravnavo problematike v tem prispevku izpostavljamo dva glavna dejavnika, in sicer tip stanovanjske stavbe, v kateri živi določeno gospodinjstvo, ter glavne akterje na področju upravljanja, vzdrževanja in prenove. Tako v članku najprej predstavljamo analizo aktivnosti na področju prenove v Mestni občini Ljubljana ter slednjo primerjamo s Slovenijo. Ugotavljamo, v kolikšni meri so že bila izvedena prenovitvena dela v zadnjem času, koliko anketiranci slednja še načrtujejo v bližnji prihodnosti ter kakšne so glavne ovire. Drugi del članka pa se osredotoči na večstanovanjske stavbe in dva glavna akterja pri prenovi − upravniki ter lastniki stanovanj. Predstavimo glavne probleme, s katerimi se srečujeta obe strani pri izvajanju prenovitvenih dejavnosti.

 

Ključne besede

stanovanjsko upravljanje, stanovanjsko vzdrževanje, stanovanjska prenova, družinska hiša, večstanovanjska stavba, upravniki stanovanj, lastniki stanovanj

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top