Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 1, junij 2004 : 60–66

(Razmišljanja)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-01-008

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Domen ZUPANČIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
domen.zupancic@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Logika vernakularne arhitekture nasproti novemu grajenemu tkivu: bele lise prostorskega načrtovanja

 

Povzetek

Vernakularna arhitektura je preverjena arhitektura, tako v času kot materialu in funkciji. Prikazana je sistemska napaka, ki se je pokazala ob izrednem dogodku – močni nalivi v kratkem časovnem obdobju. Načrtovanje in razvoj podeželja je proces, v katerem sodeluje množica strokovnjakov, uporabnikov prostora in ostalih uradov ter ustanov. V občini Kranjska Gora je bila komunikacija med občino, občani in strokovnim krogom intenzivna in kakovostna. Ocenjujem jo kot šolski primer pravilnega komuniciranja. Navkljub temu pa se je ob izrednem dogodku pokazalo nekaj šibkih členov v tej verigi – bele lise v matriki prostorskega načrtovanja.

 

Ključne besede

ekonomika gradnje, načrtovalski proces, poplave, sistemske napake, sonaravni razvoj, uporabnik prostora, vernakularna arhitektura, življenjski ciklus

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top