Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 1, junij 2004 : 51–60

(Razmišljanja)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-01-007

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Boštjan KERBLER-KEFO

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
bostjan.kerbler@uirs.si

 

Naslov članka

Kmetijstvo v razvoju podeželja Evropske unije in Slovenije

 

Povzetek

V prispevku je v obliki splošnega pregleda skozi posamezne časovne etape predstavljena vloga, ki jo je kmetijstvu imelo po drugi svetovni vojni v razvoju podeželja v Evropski uniji in Sloveniji. V sklepu so sintezno podana načela, z upoštevanjem katerih bi lahko kmetijstvo v Sloveniji tudi po njenem vstopu v Evropsko unijo ohranilo osrednjo vlogo v razvoju podeželja.

 

Ključne besede

družbena geografija, Evropska unija, kmetijstvo, podeželje, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top