Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 1, junij 2004 : 28–32

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-01-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aleš ŠAREC

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija
asarec@siol.net

 

Naslov članka

Petnajstsrediščna Slovenija? : policentrični razvoj in regionalizacija Slovenije

 

Povzetek

Prometni koridorji, ki jih gradimo v Sloveniji, in načrtovani razvoj regionalnega prometnega omrežja narekujejo preveritev dosedanje strategije policentričnega razvoja v narodnogospodarsko, prostorsko, socialno in okoljsko smotrnejšo zasnovo razvoja poselitve. Omrežje petnajstih regionalnih središč in številnih urbanih središč ožjega pomena v štirinajstih razvojnih regijah je treba reducirati v trajnostnejšo členitev Slovenije v osem pokrajin (razvojnih regij) z osmimi regionalnimi središči. V tej smeri naj se oblikuje nastajajoča nova Strategija razvoja Slovenije, spremeni, dopolni in uskladi predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Zakona o skladnem regionalnem razvoju, prometna politika Slovenije in drugi sektorski nacionalni programi razvoja.

 

Ključne besede

regija, regionalno središče, Slovenija, strategija prostorskega razvoja, urbano omrežje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top