Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 1, junij 2004 : 19–27

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mojca ŠAŠEK DIVJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
mojca.sasek@uirs.si

 

Naslov članka

Prometni koridorji in poselitev v regiji: navezovanje poselitve na javni promet

 

Povzetek

Navezovanje poselitve na javni promet na regionalni in mestni ravni je osnovna vsebina tega prispevka. Kot je značilno za zahodno Evropo, se tudi v Sloveniji v širših zaledjih večjih mest pojavljajo izraziti poselitveni pritiski in problemi, ki so vezani na razvoj suburbanizacije. V območjih regionalnih središč, kjer so močni prometni tokovi s pogostimi zastoji motornega prometa, bi moral biti javni promet osnova prometnega sistema. Pomemben je tudi pri konsolidaciji večjih gravitacijskih območij, zlasti somestij. Vendar pa ugotavljamo, da vzporedno s povečano rabo osebnega avtomobila upada uporaba javnih transportnih sredstev. Zato sedanje stanje zahteva sanacijo transportnih sistemov in primerno zgostitev poselitve, vezano predvsem na razvoj javnega prometa. To pa lahko dosežemo le s sinergetskim povezovanjem razvoja javnega potniškega prometa in prostorskega načrtovanja v trajnostno usmerjen poselitveni sistem. Na območju ljubljanske funkcijske regije smo še posebej obdelali povezovanje poselitve z regionalnim sistemom javnega prometa, predvsem s predvideno regionalno lahko železnico oziroma tramvajskim sistemom na ožjem mestnem območju. Predstavljen je model decentralizirane zgostitve poselitve. Na osnovi študije o konceptu razvoja naselij v koridorjih tirnega prometa je bil narejen predlog za potencialne možnosti zgostitve poselitve v ožjih območjih postaj primestne železnice v severnem delu regije od Črnuč do Kamnika.

 

Ključne besede

javni promet in poselitev, model decentralizirane zgostitve, primestni javni promet, regionalno mesto, urbana mobilnost

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top