Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 1, junij 2004 : 13–18

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aljaž PLEVNIK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
aljaz.plevnik@uirs.si

Marjan LEP

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, Slovenija
lep@uni-mb.si

 

Naslov članka

Pomen notranje integracije javnega potniškega prometa za izboljšanje njegove ponudbe

 

Povzetek

Prispevek podaja del ugotovitev raziskave Razvojne možnosti javnega potniškega prometa in poselitve v Republiki Sloveniji, ki je eden prvih poskusov celovite obravnave javnega potniškega prometa v državi. Opredeljena je integracija javnega potniškega prometa in njenega pomena za razvoj sistema. Med široko paleto možnih oblik integracij smo se omejili na notranjo integracijo sistema, ki je ključnega pomena za izpolnitev njegovega potenciala v širšem prometnem sistemu. Notranja integracija s svojimi tremi oblikami (fizično, tarifno in logično) prispeva k dvigu privlačnosti in uporabnosti javnega potniškega prometa.

 

Ključne besede

prometno planiranje, javni potniški promet, integracija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top