Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 2, december 2002 : 60–66

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-02-007

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aleksander JAKOŠ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
aleksander.jakos@uirs.si

 

Naslov članka

Prebivalstveni prag

 

Povzetek

Število rojstev v Sloveniji se je v dobrih dvajsetih letih skoraj prepolovilo, priseljevanje se je ustavilo, povečuje se število starejših prebivalcev, medtem ko skupno število prebivalcev celo nazaduje. Za ta pojav smo uporabljali izraz staranje prebivalstva, ki pa je nepravilen. Pomeni namreč, da je vedno več starejših prebivalcev, ker dočakajo višjo starost, to pa je vendar zelo dobro. Velika nerodnost je torej prav v izrazu staranje prebivalstva, s katerim v resnici hočemo izpostaviti problem zniževanja števila rojstev, ne pa kot problem označevati vedno kasnejše umiranje ljudi. Stanje, ko je v enem letu število umrlih enako številu rojenih, imenujemo prebivalstveni prag. Tovrstna problematika v Sloveniji se je zelo zaostrila, ker je naša država že pod prebivalstvenim pragom, ne pa zaradi staranja prebivalstva. Nazadovanje skupnega števila prebivalcev, močno znižanje števila mladih in na drugi strani večanje števila starih prebivalcev zahtevajo tudi nove pristope k planiranju, ki ne more več temeljiti na neki imaginarni rasti, ampak na kakovosti razvoja. To velja tudi za mesta.

 

Ključne besede

nazadovanje števila prebivalcev – prebivalstveni prag, planiranje in mesta v novih demografskih razmerah

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top