Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 2, december 2002 : 45–59

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-02-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Nataša PICHLER-MILANOVIĆ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
natasa.milanovic@uirs.si

Marjan HOČEVAR

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
marjan.hocevar@guest.arnes.si

 

Naslov članka

Konkurenčne prednosti srednjeevropskih mest v čezmejni regiji Alpe-Jadran

 

Povzetek

V prispevku so obravnavane tekmovalne prednosti osrednjih mest regije Alpe-Jadran, ki sta jih avtorja opredelila na osnovi ankete izvedene med strokovnjaki in vodilnimi delavci različnih področij. Najprej so prikazana mnenja o mednarodni podobi mest, mednarodnih funkcijah, marketinških lastnostih in tekmecih. Naslednja tema je kakovost življenja v mestih, in sicer raziskana prek stanovanj, urbanih storitev, naravnega in poslovnega okolje. Sledi poglavje o razvojnih projektih in medmestnem sodelovanju. Prispevek zaključujejo tri poglavja z razmišljanji o usmeritvah za izboljšanje nadnacionalne prizoriščnosti in kakovosti življenja v mestih obravnavane regije, novih strategijah razvoja mest ter usmeritvah za izboljšanje nadnacionalnega položaja Ljubljane.

 

Ključne besede

Alpe-Jadran, anketa, Gradec, konkurenčne prednosti, Ljubljana, srednja Evropa, Trst, Zagreb

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top