Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 2, december 2002 : 82–89

(Predstavitve)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-02-011

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tadeja ZUPANČIČ STROJAN

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

Martina ZBAŠNIK – SENEGAČNIK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
martina.zbasnik@fa.uni-lj.si

Tomaž NOVLJAN

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
tomaz.novljan@fa.uni-lj.si

Alenka FIKFAK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Predstavitve

 

Povzetek

Degradirana stanovanjska območja predstavljajo 9 % delež urbaniziranih površin petintridesetih, v zadnjih letih planersko raziskanih slovenskih mest. Problematična so predvsem območja organizirane večstanovanjske gradnje, zgrajena do sredine šestdesetih let: izolirana, nevzdrževana, sodobnim standardom neustrezna. Pričujoča raziskava preusmerja dosedanjo abstraktno planersko izhodiščno optiko na konkretno arhitekturno − uporabniško raven. Namenjena je utrditvi ideje o nujnosti prenove oziroma revitalizacije kot edinem možnem načinu reševanja problematike določenega vzorca pozidave, določitvi meril in mer za prenovo ter opredelitvi racionalnih oziroma stvarnih usmeritev za konkretne prispevke k izboljšanju bivalnega standarda, torej k novemu preobratu kulture bivanja v obravnavanem poselitvenem vzorcu.

 

Ključne besede

arhitektura, prenova, stanovanjsko območje, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top