Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 1, junij 2002 : 56–60

(Razmišljanja)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-01-007

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Ilka Čerpes

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
ilka.cerpes@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Teze za deregulacijo urbanizma v luči prenove zakonov s področja urejanja prostora

 

Povzetek

Uveljavljeni urbanizem ni prilagojen sodobnim oblikam razvoja, zato je neučinkovit. Podobno kot sodobni razvoj naj tudi sodobni urbanizem teži k oblikam dinamično organiziranih sistemov stanja blizu roba kaosa, kjer razvoj usmerja nenehno in nepredvidljivo gibanje. Cilji sodobnega urbanizma so ekonomska učinkovitost, socialna pravičnost in do virov zadržan ter za zdravje ljudi varen razvoj v prostoru. Sodobna (deregulirana) normativna ureditev urejanja prostora določa razvojne cilje in pogoje za njihovo uresničevanje, preostalo prepušča samourejanju.

 

Ključne besede

urbanizem, zakonodaja, deregulacija, participacija, vloga arhitekta, gibke oblike in tehnike načrtovanja, javni interes

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top