Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 1, junij 2002 : 49–55

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-01-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tihomir Jukić

University of Zagreb, Faculty of Architecture, Department of Urban Planning, Zagreb, Hrvaška
tihomir.jukic@arhitekt.hr

Srečko Pegan

University of Zagreb, Faculty of Architecture, Department of Urban Planning, Zagreb, Hrvaška
srecko.pegan@arhitekt.hr

 

Naslov članka

Tradicionalne vrednote, kvantitativna rast in kakovosten razvoj: študija za urbanistično zasnovo Osijeka

 

Povzetek

Ključna dejavnika pri uspešni prenovi mesta sta kontinuiteta in uveljavitev projektov, pomembnih za razvoj vse skupnosti, v sodelovanju z lastniki zemljišč in nosilci odločanja, ki bodo podprli predlagane projekte. Uspešna prenova mesta je možna takrat, ko so prepoznane lokalne potrebe in možnosti ter ko so na voljo učinkoviti in fleksibilni pristopi, ustrezni različnim razmeram in okoliščinam.

 

Ključne besede

Osijek, prenova, razvoj mesta, strategija prenove, urbanistična zasnova

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top