Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 1, junij 2002 : 34–48

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-01-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alenka Fikfak

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

Martina Zbašnik – Senegačnik

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
martina.zbasnik@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Preobrati v organizirani večstanovanjski gradnji – koncepti, tehnologija, financiranje

 

Povzetek

Organizirana večstanovanjska gradnja, ki se je pojavila kmalu po industrijski revoluciji, razmahnila pa v 20. stoletju, obsega velik del stanovanjskega stavbnega fonda. Kot njena prva posledica so bile velike prostorsko neomejene širitve mest in novih naselij na podeželje. V tem smislu je imel pretok ljudi in s tem potrebe po novih in novih bivalnih prostorih že v preteklosti velik vpliv na urbano okolje, kulturo bivanja ter bivalno ugodje. Vse to so kriteriji, ki še danes veljajo kot izhodišče pri nastajanju novih stanovanjskih kompleksov. Pristop k načrtovanju se je spreminjal skupaj z uvajanjem novih konceptov, tehnoloških možnosti in tudi z načini financiranja. To so izhodišča za vrednotenje slovenske oddaljenosti od zunanjih dogajanj in vnosov novih oblik v prostor, pri čemer uporabljamo primerjave pomembnejših evropskih in domačih primerov, ki pomenijo prelomnice tako na področju urbanistične zasnove kot arhitekturnega snovanja.

 

Ključne besede

financiranje večstanovanjske gradnje, organizirana večstanovanjska gradnja, tehnologija večstanovanjske gradnje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top