Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 1, junij 2002 : 22–28

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Matej Nikšič

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
matej.niksic@uirs.si

 

Naslov članka

Novi ljubljanski tramvaj – oprostite, pelje do Maribora?

 

Povzetek

Stalno naraščajoča motorizacija v Ljubljani zahteva temeljit premislek o prihodnjem urejanju prometa v mestu in regiji. Vnovična uvedba tramvajskega sistema, ki bi povezoval širši prostor po sistemu tramvaj−vlak in bi bil integriran z drugimi transportnimi sredstvi, je ena od predlaganih rešitev. Brez spremembe današnjih potovalnih navad sicer ne more zaživeti, zato je vključevanje javnosti v vseh fazah ključnega pomena. Hkratno urejanje javnih površin, ki se ponuja ob umeščanju sistema v prostor, lahko bistveno prispeva k (do)oblikovanju podobe mesta, ki postaja vse pomembnejša primerjalna prednost v konkurenčni tekmi med mesti.

 

Ključne besede

Ljubljana, strategija trajnostnega razvoja, tramvaj

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top