Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 1, junij 2002 : 5–12

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-01-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Franci Steinman

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, Ljubljana, Slovenija
franci.steinman@fgg.uni-lj.si

Leon Gosar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, Ljubljana, Slovenija
leon.gosar@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Otok pred Izolo

 

Povzetek

Pomorska gradnja pred Izolo prinaša obogateno vrnitev prejšnjega stanja. Otok je umeščen tja, kjer ni pravnih režimov, ki jih uveljavljajo država ali lokalna skupnost. Pravni režimi, ki določajo uživanje vodnih pravic in omejitve (gospodarjenja, ravnanja, rabe), lahko omejujejo pravzaprav vse, zato mora biti njihova sinteza izhodišče za analizo skladnosti današnjih rab in za načrtovanje prihodnjih rab morja in obalnega območja. Na primer akvatoriji školjčišč, umeščenih brez zadostne analize stanja v Strunjanski zaliv, povzroča konflikte rab, nesprejemljivo omejevanje splošne rabe morja in nedovoljeno omejevanje sosednjih območjih. Opravljena analize pri otoku pred Izolo kaže, da tam takšnih posledic ni. Tam so predvidene le rabe v javnem interesu, saj se pri presoji sprejemljivosti najprej pretehtajo javni in nato skupinski interesi, morebitne posebne (npr. podjetniške) rabe pa dovolijo le, če ne omejujejo prej navedenih. To omogoča integralno gospodarjenje z obalnim območjem, ki upošteva funkcionalne povezave kopnega in morja.

 

Ključne besede

morje, pravni režim, vodno gospodarstvo, otok, prostorsko načrtovanje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top