Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 1, junij 2002 : 90–94

(Metode in tehnike)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-01-012

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Damjan Bačnar

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
damjana.bacnar@uirs.si

 

Naslov članka

Simulacija razvoja v prostoru zaradi vpliva graditve avtoceste

 

Povzetek

Planerski postopek za načrtovanje avtocest vsebuje vrednotenje variant z namenom izbire najugodnejše. V postopku se uporabljajo določena merila, med katere spada tudi vrednotenja vpliva na regionalni in urbani razvoj. Kljub zastavljenim merilom pa izbrane variante največkrat niso usklajene z razvojnimi cilji mest in širših območij – regij, na katere AC vpliva. Članek predstavlja možnost uporabe modelov vpliva AC na razvoj poselitve pri napovedovanju posledic po izgradnji. Modeli temeljijo na poznavanju vplivov že zgrajenih AC, navedeni so primeri iz analize vpliva AC-priključkov na razvoj poselitve. Prostorski modeli so koristno orodje pri napovedovanju sprememb v prostoru oziroma pri simuliranju posledic vpliva projekta na prostor ali njegove posamezne elemente.

 

Ključne besede

avtoceste, razvoj poselitve, regionalni razvoj, simulacija vpliva izgradnje, vplivi izgradnje AC na razvoj, vrednotenje in izbira variante AC

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top