Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 13, št. 1, junij 2002 : 67–76

(Razmišljanja)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2002-13-01-009

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Borut Juvanec

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
borut.juvanec@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Kulturna krajina v teoriji - 1. del: središče, jedro in trikotnik

 

Povzetek

V prispevku so predstavljena razmišljanja o povezanosti arhitekturne oblike v teoriji in praksi oziroma o izjemni povezanosti pogledov različnih strok z arhitekturnim izrazom. Skupni prostori mesta, mesta sama in posamezne arhitekture so v svoji organizaciji sestavljene od spodaj navzgor ali množenja elementov od zgoraj navzdol. Teoretično ozadje razmišljanj je predstavljeno prek teorij središča, jedra in trikotnika ter stožca. Teorijo potrjujejo primeri iz vernakularne arhitekture.

 

Ključne besede

arhitektura, jedro, mesto, praksa, središče, trikotnik, teorija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top