Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 10, št. 1, junij 1999 : 53–63

(Razmišljanja)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1999-10-01-008

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej ČERNE

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, Slovenija
andrej.cerne@guest.arnes.si

Peter GULIČ

Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija
peter.gulic@gov.si

 

Naslov članka

Prostorska politika države

 

Povzetek

V prispevku z naslovom Prostorska politika države so v prvem delu prikazani kontekst, zasnova, namen in izhodišča za prostorsko politiko. Drugi del prinaša prostorsko politiko države. Na podlagi izhodišč in opredelitve stanja prostorskega razvoja je opredeljena zaželena prostorska struktura ter možni cilji in načini za njeno udejanjanje. Poleg splošnih ciljev in načinov za približevanje k idealni prostorski strukturi, ki je opredeljena v smotrih, so posebej izpostavljeni tudi cilji na področju poselitve, infrastrukture in krajine. Zadnji del prostorske politike se nanaša na nabor instrumentov, ki so potrebni za uresničevanje ciljev prostorske politike.

 

Ključne besede

politika, Slovenija, prostorski razvoj, prostorsko planiranje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top