Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 9, št. 1, junij 1998 : 31–40

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1998-09-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Boris LESKOVEC

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
boris.leskovec@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Zasnova športne infrastrukture v prostoru

 

Povzetek

Skladen razvoj športa obravnava razvoj športnih središč, objektov in vadišč predvsem v grajenem okolju. Njihov temeljni namen je zadovoljitev potreb vrhunskega in kakovostnega športa, športne rekreacije in športne vzgoje v prostoru. Kot metodološka osnova za izdelavo zasnove športa v prostoru je bila izbran Steinitz-Rogersov model prostorskega planiranja športnorekreacijskih središč, objektov in vadišč. Rezultat zasnove je tudi kartografsko in računalniško podprta podatkovna baza, ki jo možno sproti dopolnjevati.

 

Ključne besede

mreža športnih središč, prostorski plan, Slovenije, rekreacija, šport

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top