Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 30–31, maj 1997 : 54–62

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1997-30-31-007

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Karel SCHMEIDLER

Transport Research Centre Brno, Brno, Češka
schmeidler@cdv.cz

 

Naslov članka

Južna Moravska – Spodnja Avstrija: regionalni načrt, presegajoč državne meje

 

Povzetek

Predmet razprave je izdelava regionalnega, meddržavnega projekta oživljanja dolga leta zanemarjenega obmejnega območja na Moravskem. Projekt je bil voden z medinstitucionalnim in meduniverzitetnim sodelovanjem univerz v Brnu in na Dunaju. Zato je eden izmed poudarkov bil na poenotenju metod raziskovalnega dela ter dela z študenti. Opravljene so bile analize: poselitve obmejne regije, demografske in naselitvene strukture, starostne strukture prebivalstva in analize fizičnih, kulturnih ter zgodovinskih danosti in trenutnih problemov tega območja. Na osnovi analize obetov in priložnosti je bil izdelan predlog dolgoročne strategije urejanja, le-to med ostalim tvorijo predlogi sprememb v kmetijstvu, modifikacije v izobraževalnem sistemu in možnosti razvoja regionalnega turizma.

 

Ključne besede

Avstrija, Češka, Moravska, obmejno področje, regionalno planiranje, regionalni turizem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top