Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 30–31, maj 1997 : 40–47

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1997-30-31-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Lučka AŽMAN MOMIRSKI

Univerza v Ljubljani, Fakluteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
lucka.azman@fa.uni-lj.si

Kaliopa DIMITROVSKA ANDREWS

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
kaliopa.dimitrovska@uirs.si

 

Naslov članka

Urbanistične delavnice: orodje v prostorskem planiranju

 

Povzetek

Predmet razprave so urbanistične delavnice in natečaj, ki jih je v letu 1996 sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor. Poudarek je na razumevanju urbanističnih delavnic kot spodbujevalcev vključevanja gospodarstva in širše javnosti v proces planiranja in urejanja naselij. Najprej so predstavljeni splošni nameni urbanističnih delavnic: kot orodja participacije, pogajanj, obvladljivosti postopka in možnosti predstavitve rezultatov. Pomemben vidik je tudi delo s študenti. V nadaljevanju so prikazani konkretni nameni, poteki in rezultati lanskoletnih urbanističnih delavnic. Na primeru Izolske urbanistične delavnice so podrobneje prikazani organizacija delavnice, potek in rezultati. Prispevek zaključujejo ugotovitve o pripravah in izvedbi delavnic v Sloveniji.

 

Ključne besede

urbanistične delavnice, MOP, Izola

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top