Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 30–31, maj 1997 : 19–26

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1997-30-31-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alenka FIKFAK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

Alma ZAVODNIK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija
alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Mesto Cyberspace: Nove dimenzije urbanosti - nasprotje ali nadaljevanje informacijske avtoceste?

 

Povzetek

»Z izgradnjo tunela, ki povezuje Evropo z Veliko Britanijo, je postalo mesto Lille bliže centru Londona kot sama londonska periferija. To je nov način mobilnosti urbane družbe ...«

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top