Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 30–31, maj 1997 : 14–18

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1997-30-31-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Drago KOS

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
drago.kos@fdv.uni-lj.si

 

Naslov članka

Členjenje prostorskih politik

 

Povzetek

Besedilo poskuša na precej zgoščen način pokazati »sestavljenost« prostorske politike v razvitih kompleksnih družbah. Zaradi nejasnih horizontalnih in vertikalnih razmejitev in zaradi dinamičnih sprememb, ki potekajo med nivoji in resorji, tudi specialisti vedno teže določajo in vodijo dosledno prostorsko politiko. Razmere na Slovenskem so v tem pogledu zaradi zgodovinskih in tudi najnovejših »tranzicijskih« sprememb še dodatno zapletene. Na prostorskem področju lahko prej pričakujemo dodatne zaplete, ker število dejavnikov, ki vplivajo na izvajanje prostorskih politik, narašča. Čeprav glede na planersko tradicijo pri urejanju prostora zveni kot precej heretično, besedilo v zaključku kot najrealnejše prostorsko delovanje ponuja inkrementalistično »gnetenje in rinjenje« v zaželeni smeri.

 

Ključne besede

prostorska politika, kompleksnost, mednivojsko usklajevanje, medresorsko usklajevanje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top