Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 30–31, maj 1997 : 3–13

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1997-30-31-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Ian BENTLY

Oxford Brookes University, Joint Centre for Urban Design, Oxford, Velika Britanija
ibentley@brookes.ac.uk

 

Naslov članka

Dobiček in prostor

 

Povzetek

V razpravi so predstavljeni fizični in simbolni vplivi grajenega okolja na človekove dejavnosti v kapitalističnih razmerah. Grajeno okolje je integrirano v kapitalistično gospodarstvo na treh ravneh: kot jedro dobičkonosne predelovalne industrije (gradbeništva), kot prizorišče delovanja drugih dejavnosti in kot zagotovilo delovanja sistema v celoti. Grajeno okolje je v razpravi opredeljeno kot izdelek. V nadaljevanju so prikazane napetosti, ki izvirajo iz kapitalističnega sistema, in ki še posebej pomembno vplivajo na oblikovanje grajenega prostora. Prva napetost izvira iz dejstva, da sistemu, ki je prepuščen sam sebi, manjka celostna funkcija planiranja, druga iz sposobnosti sistema porajati dohodek, tretja pa iz dejstva, da ima delo značaj, ki je drugačen od značaja ostalega blaga uporabljenega v proizvodnem procesu. Razpravo zaključujejo razmišljanja o načinih oblikovanja grajenega prostora, tako da se ohranja družbeni red.

 

Ključne besede

družbeni red, gradbeništvo, grajeno okolje, kapitalizem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top