Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 0, št. 15, 1991

Urbani izziv Leto 0, št. 15, april 1991

Regionalno planiranje

Uvodnik

Miran GAJŠEK : [Uvodnik]

Članki

Igor VRIŠER : Za obnovljeno vlogo regionalnega planiranja

Jože DEKLEVA: Izhodišča za nacionalno strategijo regionalnega razvoja

Boris GABERŠČIK: Regionalizem kot upravljalski sistem

Lojze GOSAR: Med integracijo in decentralizacijo

Ermin KRŽIČNIK: Slovenija med centralizmom in regionalizmom

Andrej ČERNE: Evropske razsežnosti prometno - geografskega položaja Slovenije

Andrej GULIČ: Smeri razvoja semiperifernih občin v Ljubljanski regiji: na primeru občine Domžale

Marjan TEPINA: Ekonomske zakonitosti regionalne urbanizacije: med začetki regionalnega planiranja in sodobnostjo

Vladimir BRACO MUŠIČ, Katja REPIČ: Regionalno planiranje na Urbanističnem inštitutu RS

Razmišljanja

Peter KOVAČIČ - PERŠIN : Slovenska identiteta v procesu evropske integracije

Dušan OGRIN: Krajina kot nosilec identitete

Andrej KOCUVAN: Kako gospodariti s prostorom v tržem gospodarstvu posamoupravne družbene ureditve

Viktor PUST: Nova stanovanjska zakonodaja: za kakovosten nacionalni program stanovanjske gradnje

Draginja NIKOLIĆ: Načini kmetijske proizvodnje in prostor

Predstavitve

Ilka ČERPES : Barvarska steza v Ljubljani: variantna rešitev za območje urejanja CO 7/1,2,3

Janez KUŠAR: Vizija urbanistične ureditve jugozahodnega obrobja mesta Maribor

Odzivi

Franc J. ZAKRAJŠEK : Samoodmev na Predloge ob spremembi sistema urejanja prostora

Prostorska informatika

Franc J. ZAKRAJŠEK : Aktualni zapisi prostorske informatike: poročilo Lorda Chorleya

Ksenija KOVAČEC - NAGLIČ: Primer uporabe PcARC/INFO za kartografske prikaze

Recenzije

Uredništvo : Zamujena priložnost: ob knjígi B. Korošca: Ljubljana skozi stoletja

Poročila

Andrej GULIČ : Poročilo o mednarodni konferenci Mesta in nove tehnologije (Cities and New Technologies), Pariz, od 26. do 28. novembra 1990

Andrej POGAČNIK: Četrti kongres Evropske zveze visokih šol za planiranje

Vesna KOLAR PLANINŠIČ: Poročilo s specializacije na Danski kraljevi akademiji lepih umetnosti v Kobenhavnu

Informacije

Uredništvo : Izbor novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta

Uredništvo: Kongresi, posvetovanja

Uredništvo: Dogodki na UI

Uredništvo: Izbrana bibliografija temeljnih, razvojnih in aplikativnih del Urbanističnega inštituta RS v letu 1990

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top