Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 17, št. 1–2, 2006

Urbani izziv Leto 17, št. 1–2, december 2006

POZABLJENA MODERNOST MEST

Uvodnik

Ivan STANIČ : Pozabljena modernost mest

Tematski članki

Boštjan BUGARIČ : Preobrazbe javnega prostora; od modernizma do potrošništva

Aleksander JAKOŠ: Ljubljana – faze urbanega razvoja

Matjaž URŠIČ: Modernizacija prometa v obdobju industrijske urbanizacije – bogata zapuščina ali breme teženj k povečevanju mobilnosti v slovenskih mestih?

Ralf RISSER, Karel SCHMEIDLER, Linda STEG, Sonja FORWARD, Lucia MARTINCIGH: Ocena kakovosti življenja v mestih<br>Okoljske razmere in mobilnost

Roberto ROCCO: K policentrični metropoli: globalne strategije in neenakomeren razvoj v São Paulu

Luka MLADENOVIČ: Nova Tobačna – skrbnejša priprava, boljše naročilo, zagotovljen uspeh?

Matej NIKŠIČ: Strukturiranost odprtega mestnega javnega prostora v uporabnikovi miselni predstavi

Narava in planiranje

Matija ZORN, Blaž KOMAC : Geomorfologija in prostorsko planiranje

Damjana GANTAR, Mojca GOLOBIČ: Scenariji: od znanja k oblikovanju politik

Andreja ŠKVARČ, Ivan KODRIČ: Narava in regulacija: urejanje vinogradov in sadovnjakov na terasah

Razmišljanja

Drago KOS : Urbanistični diskurzi med strokovnostjo in strokovnjaštvom

Franc TRČEK: Diskurzivna analiza aktualnih strokovnih pogledov na urbanistične probleme Ljubljane

Boštjan KERBLER − KEFO: Večnamenskost kmetijstva in kmetijska politika

Jan SUCHÁČEK: Urbana geografija denarnega gospodarstva v Češki republiki

Odzivi

Maja SIMONETI : Izobraževanje za sodelovanje: urejanje prostora mora v šolo!

Metode in tehnike

Igor BIZJAK : Principi in aplikacije upravljanja znanja v arhitekturi in gradbeništvu s primeri

Boštjan KERBLER − KEFO: Modeli diskretne izbire

Lojze GOSAR, Gordana MEMIŠEVIĆ, Sabina MUJKIĆ: Metodologija izdelave demografskih analiz in projekcij v izrednih razmerah – primer Kantona Sarajevo

Predstavitve

Katarina OSTRUH : Predlog zasnove kolesarskega omrežja v mestu Velenje

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top