Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 0, št. 10, 1989

Urbani izziv Leto 0, št. 10, december 1989

Proto številka ob 30. letnici Urbanističnega inštituta RS

Uvodnik

Breda OGORELEC : [Uvodnik B.O]

Članki

Vladimir BRACO MURŠIČ : 0b tridesetletnici dela Urbanističnega inštituta SR Slovenije

Jože DEKLEVA: Vprašanja profesionalne odgovornosti urbanista v realnem socializmu: usmeritve urbanističnega inštituta v prehodnem obdobju

Katja REPIČ-VOGELNIK: Prostorsko planiranje v sistemu družbenega planiranja: kam smo zašli in kako naprej?

Aleksander JAKOŠ: Od demografsko ogroženih območij do demografske ogroženosti Slovenije: demografskoogrožena območja

Saša DALLA VALLE: Mestna železnica v Ljubljani

Vladimir BRACO MURŠIČ: Prulski most

Barbara ČERNIČ: Kaj je novega v zemljiški politiki dežel OECD

Marija VOVK: Načrtovanje za značilne skupine prebivalstva

Branka BRATKO: Kako se v Ljubljani povezuje onesnaženost zraka s socialno strukturo prebivalcev Most: kaj ugotavljamo

Marjan DEBELAK: Ob zasnovah razvoja slovenskih turističnih regij: opozorila na razvojna neskladja

Breda OGORELEC, Saša DALLA VALLE: Načrtovanje na podeželju - omejitve in prepovedi niso dovolj

In memoriam

Vladimir BRACO MURŠIČ : Myer R. Wolfe: zapis v spomin

Joanne PLANK: /

Predstavitve in informacije

Andrej ERJAVEC : Natečaj za botanični in živalski vrt v Ljubljani

Mladen TRAPPO, Ilka ČERPES: Interni natečaj Zelena jama, Ljubljana Moste:urbanistično arhitektonska rešitev, 1988

Uredništvo: Mladi oz. novi raziskovalci na UIRS

Kaliopa DIMITROVSKA KRISPER: Predstavitev podiplomskega študija urbanističnega oblikovanja na Joint Centre for Urban Design, Oxford Polytechnic

Marija VOVK: Mednarodna konferenca: Raziskovanje za zdrava mesta, Haag, 21-23.6.1989

Vladimir BRACO MUŠIČ: Mestne zadeve v O.E.C.D.

Uredništvo: Gostujoči raziskovalci iz tujine v letu 1989

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top