Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 16–17, september 1991 : 7-10

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Peter FISTER


 

Naslov članka

Novi pomen prenove kot dela celovitega varstva, urejanja in gradnje prostora

 

Povzetek

Prenova ni le zaščita posameznih spomenikov, temveč specifična, celovita in kompleksna akcija urejanja prostora, ki zahteva strokovno znanstveno in načrtovalsko podporo, kakor tudi zakonsko zagotovitev. Gospodarska in socialna smotrnost prenove kvalitetnih mestnih središč pa tudi ruralnega prostora mora prevladati nad obstoječim birokratizmom.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top