Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 16–17, september 1991 : 84-90

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Peter J. LARKHAM


Andrew N. JONES


 

Naslov članka

Gradual urban renewal in English residential areas

 

Povzetek

Avtorja razpravljata o postopni urbani prenovi - kontinuiranem procesu, ki vzbuja precej manj pozornosti kot prenova v večjem obsegu. Uporabljata primere iz angleških suburbanih bivalnih območij. Prikazan je obseg postopne prenove v obdobju 28 let, kakor tudi razlike v prenovi v regijah Midlands in South East, kjer je pritisk po povečanju bivalne gostote večji. Najpomembnejši razlog za tovrstno prenovo je ekonomski, kjer družine ocenjujejo potrebe po lastnem zemljišču in ga prodajajo ali razdelijo.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top